Home Fokus Nasional HANCURNYA MAHLIGAI GARA-GARA LGBT

HANCURNYA MAHLIGAI GARA-GARA LGBT

211
0

Oleh ; Norizan binti Razali

Prodi: hukum keluarga

Fakultas : Syariah & hukum

UIN Ar Raniry Banda Aceh

 

LGBT atau GLBT adalah akronim dari Lisbean, Gay, Biseksual, Transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan mengantikan frasa “komunitas gay”.

 

Kumpulan ini merupakan hubungan kaum sejenis yang telah pun dilaknat Allah sewaktu zaman Nabi Luth lagi. Allah telah menghukum kaum Nabi Luth dengan menterbalikkan bumi supaya terhapus semua yang ingkar.

 

Gay salah satu golongan LGBT didefinisikan sebagai Blanch Consulting dimana laki-laki yang tertarik dengan sama jenis dari sudut seksual, romantik dan fizikal.

 

Di Indonesia melalui lapuran kementerian kesihatan didapati Gay ini sudah mencapai angka jutaan manakala di Malaysia menurut Jabatan Agama Islam Malaysia (JAKIM) ia mencecah ratusan ribu pada tahun 2018.

 

Kebanyakan golongan gay ini bermula terpesong ketika mereka yang berada di usia remaja dan terbawa ke usia tua. Kebanyakan yang terpengaruh dengan gejala kurang sihat ini adalah semasa mereka menuntut dipenguruan tinggi.

 

Golongan ini dipercayai memasuki kancah penikahan diatas desakan keluarga apabila usia sudah berlanjutan 30an. Ada diantara gay ini sukar untuk dikenali kerana mereka mempunyai dua perwatakan.

 

Ada diantaranya berwatakan normal apabila bersama orang umum dan keluarga dan ade yang akan berwatak sebaliknya bila berada bersama-sama rakan-rakan sejenis.

 

Adanya kaum homeseksual atau gay yang suka pada sesama jenis, ketika seseorang homoseksual ingin hidup normal dengan cara ia menikahi seorang wanita tetapi dalam perjalanan rumahtangganya ia tidak dapat memberikan kepuasan seksual kepada isterinya kerna ia merasa lebih tertarik kepada sesame jenis. Sehubungan itu menyebabkan hak isteri untuk mendapatkan nafkah batin dari suaminya terabai.

 

Penipuan di dalam perkawinan dan penderaan psikis keatas isteri kerna tidak memberi nafkah batin dalam tempoh banyak tahun adalah sebab-sebab terjadinya penceraian.

 

Hubungan seksual diantara suami isteri bukan lah sekadar untuk mendapatkan keturunan tetapi merupakan aktivitas yang sangat membantu dalam menguatkan ikatan emosional diantara suami isteri.

 

Kehidupan rumahtangga terasa hambar, gelisah dan tidak tenteram tanpa adenya hubungan intim suami isteri. Ia juga merupakan nafkah batin untuk isteri. Seperti di dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 yang bermaksud:-

 

“ Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.”

 

Menurut Sayyid Sabiq (1987:52), “Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban selaku suami isteri. Diantara hak isteri terhadap suami yang merupakan kewajiban suami ialah mengauli isterinya dengan baik dan benar. Setiap suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan tanggungjawabnya akan mewujudkan ketenteraman dan ketenangan hati sehingga suami isteri mendapatkan kebahgiaan yang sempurna.

 

Yang menjadi persoalannya adakah bentuk perceraian yang merupakan hak isteri dengan alasan suaminya homoseksual kerna sukar untuk membuktikan bahawa suami itu cenderung bernafsu pada kaum sejenisnya.

 

Pendekatan normatif boleh digunakan untuk mengetahui dimana permasalahan boleh atau tidaknya sesuatu dipergunakan berdasarkan syariat Islam iaitu tiadanya pemberian nafkah batin melebihi tempoh yang dilafazkan dari sighat ta’lik sewaktu selesai aqad nikah.

 

Sighat ta’lik yang berbunyi:

 

“sewaktu-waktu saya meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri saya itu, atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak reda dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau pertugas yang diberi hak mengurus pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan agama atau pertugas tersebut dan isteri saya itu (penganti) sebesar 10 ribu rupiah kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.”

 

Terjadinya gugat cerai dari isteri kepada suami kerna tekanan perasaan (psikis) kerna suami bersikap dingin dan tidak mau mengauli isteri melebihi setahun.

 

Walaupun si isteri yang mengugat cerai tetapi ia adalah di atas kesalahan sisuami yang tidak lagi mau memberi nafkah batin kerna nafsu nya lebih kepada kekasih sejenisnya. Hanya isteri yang mengetahui suami itu adalah seorang gay tetapi mengugat cerai haruslah atas alasan tidak mendapat nafkah batin. Oleh itu isteri dapat menuntut talak raj’i dimana dia tidak akan kehilangan hak-haknya.

 

Penceraian adalah jalan terakhir apabila tidak mungkin lagi suami istri hidup bersama dalam satu rumahtangga. Dengan kata lain, talak diperbolehkan jika tidak ada jalan lain atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam rumahtangga.

 

Hikmah yang dapat dipetik dari kebolehan talak untuk menghindari kezaliman dalam rumahtangga, baik datang dari suami maupun dari isteri. Melalui talak, masing-masing suami isteri mempunyai peluang untuk mencari ketenangan dan menghilangkan kesulitan diantara suami isteri yang boleh jadi salah satu diantara keduanya memiliki perangai yang buruk sehingga tidak mungkin merasai keharmonisan rumah tangga. Selain itu bagi yang merasa tersiksa dengan perangai buruk pasangannya dapat terhindar dari konflik yang lebih fatal lagi.

 

Tetapi kenapa golongan gay ini tidak mau meninggalkan tabiat buruknya walaupun telah berumahtangga. Telah punyai isteri malah ada juga punya anak-anak. Mereka ini seakan kecanduan hingga tidak mengira perasaan isteri yang kecewa. Mungkin kah mereka bernikah itu hanya untuk melaksanakan permintaan keluarga dan untuk melindungi tabiat buruk itu dibelakang tirai perkahwinan.

 

Kebanyakan isteri teripu bertahun-tahun dalam perkawinan kerna tidak sadar akan kelakuan buruk si suami. Walaupun suami bersikap dingin pada isteri, tapi isteri tidak dapat menduga hingga jauh berfikiran akan suaminya itu adalah GAY.

 

Bagi isteri yang telah lama menikahi suami masih bertahan dengan harapan agar suami bisa berubah dan meninggalkan tabiat buruk nya itu disebabkan mungkin tidak mengenali suami sebelum bernikah kerna pernikahan yang diatur keluarga.

 

Tindakan mereka ini amat-amat mengecewakan dan akhirnya merosakkan institusi rumahtangga. Yang menjadi korban ialah isteri yang amat mencintai si suami dan anak-anak yang sangat menyayangi si ayah. Sifatnya seorang gay ini adalah dia lebih bersifat kewanitaan, penyayang dan menguasai kebolehan wanita dalam mengurusi rumahtangga dan mengurusi anak-anak.

 

Perlakuan LGBT ini juga telah membawa masalah kepada kesihatan masyarakat dalam negara. Melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan LGBT ini membawa kepada penyebaran pelbagai penyakit berjangkit antaranya ialah HIV atau AIDS. Apabila isteri membuat pengaduan di KUA tentang tabiat si suami, biasanya nasihat yang diberi adalah supaya bercerai kerna dikuatiri dijangkiti penyakit HIV atau AIDS itu.

 

Perbuatan dan aktiviti LGBT sememangnya menyalahi undang-undang dan kehendak syarak. Jika perbuatan sedemikan gagal untuk dibendung melalui undang-undang secara sah dan dikurangkan oleh pihak berkuasa dan dibenarkan untuk disebarkan, dikuatiri bahwa ramai pasangan suami isteri yang akan bercerai, sementara ada yang boleh meremehkan perkawinan mereka hanya kerna mereka menikmati seks yang tidak dibenarkan yaitu kelakuan seks songsang. Institusi perkawinan kemudiannya akan runtuh dan masyarakat akan berada dalam keadaan tidak selesa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here